Tiráž Homepage

Max Reger

Max Reger se narodil 19.03.1873 v městě Brand v Smrčinách (pohoří na hranicích Čech a Německa). Své dětství prožil ve Weidenu. Zde také navštěvoval základní školu, reálku a tzv. „Praeparanden“ školu. Již jako 15letý složil ouverturu v h-moll, své první dílo. V roce 1890 začal studovat hudbu u Huga Riemanna v městě Sonderhausen, dále pokračoval se studiem ve Wiesbadenu, kde se brzy sám stal učitelem.

Po svém studiu žil Max Reger v letech 1898 až 1901 znovu ve Weidenu. V této době komponoval přibližně 70 písní, mnoho klavírních skladeb a téměř všechna svá význačná varhanní díla, mimo jiné i slavnostní předehru c-moll. V srpnu 1901 se přestěhovali Regerovi do Mnichova. Tady se Max Reger o rok později oženil s Elsou z Bagenski.

Max Reger  
  Notenblatt

S učitelskou činností začal na Královské akademii hudebního umění a podnikl mnoho koncertních cest. Všude byl nadšeně oslavován. V roce 1907 byl v Lipsku zvolen ředitelem university. Obdržel dva čestné doktorské tituly a v roce 1911 byl vévodou města Coburg-Gotha jmenován dvorním radou a dirigentem „Meiningského dvorního orchestru“. Max Reger zemřel 11.05.1916 v Lipsku.

Regerovo hudební dílo (nutný Quicktime)
Downloadlink pro Quicktime Player Homepage města Weidenu v Horním Falcku